آدرس انجمن علمی کانون استانی شهید فهمیده استان البرز:

کرج-رجایی شهر-بلوار موذن-سه راه انرژی اتمی- دبیرخانه ملی رباتیک کانون استانی شهید فهمیده

شماره های تماس:

۰۲۶-۳۴۴۵۲۸۴۹

۰۲۶-۳۴۴۲۷۸۲۰

 

کانال تلگرام کانون:‌  robokanoon@